Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Аерокосмічний ліцей на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”

ХIIнауково-практична

конференція довузівської молоді

ГАГАРІНСЬКІ ЧИТАННЯ”


7-8 квітня 2011р.

м. Харків

До участі у конференції запрошуються учні 5-11 класів ліцеїв, навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх шкіл, коледжів,гімназій, члени і випускники Малої академії наук України.

Місце проведення: Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, м. Харків, вул. Чкалова, 17, л.к., ауд. 110.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції.

Для участі у роботі конференції приймаються доповіді:

• наукові: обсяг повідомлення до 10 хвилин із викладом результатів експериментальних досліджень;

• реферативні: коротке повідомлення до 5 хвилин з викладом результатів літературного пошуку;

• стендові: 1-2 повні сторінки тексту

Доповіді необхідно подати в оргкомітет в електронній формі.

Заявки приймаються до 15 лютого 2011 року за адресою: Аерокосмічний ліцей на базі ХАІ, 61070, м. Харків, вул. Чкалова 17, корпус 2, кім 121 – Завертанна Людмила Семенівна

e-mail: licey@khai.edu

Додаткова інформація та довідки за телефонами:

тел. 788-49-20,

788-40-37.

У редакційну колегію подаються:

1. Електронний варіант тез доповіді.

2. Один екземпляр тез на одній стороні листа білого паперу.

3. Заявка авторів на участь у конференції.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Аерокосмічна освіта. Історія авіації і космонавтики.

2. Видатні вчені та їх внесок в розвиток авіації і космонавтики.

3. Гравітація і фундаментальна фізика.

4. Космос у лабораторії – фізичне,

математичне, комп’ютерне дослідження і моделювання цікавих явищ і об’єктів.

5. Системна інженерія. Авіоніка.

6.Перспективні відтворюючі джерела енергії.

7.Аеронавігація.

8. Інформаційні технології. Системи телекомунікацій.

9. Космічна біомедицина і психологія.

10. Сучасні матеріали і технології в аерокосмічній галузі.

11.Захист і контроль космічного простору.

12. Екологія і космос. Дистанційний моніторинг Землі.

13.Економіка і менеджмент аерокосмічної галузі.

14. Космічна тематика у живопису, літературі, театрі, музиці.

Науково-практична

конференція довузівської молоді

“Гагарінські читання”

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

УЧАСНИКА

(повинна бути відправлена за адресою:

Аерокосмічний ліцей на базі ХАІ,

вул. Чкалова, 17, м.Харків,

61070, тел 788-49-20,788-40-37,

e-mail: licey@khai.edu)

Прізвище__________________________

Ім’я______________________________

По батькові________________________

Місце навчання:

Місто_____________________________

Район_____________________________

Навчальний заклад__________________

Адреса____________________________

Телефон___________________________

Факс______________________________

Е-mail_____________________________

Назва доповіді:_____________________

__________________________________

□ – пленарний

□ – секційний

□ – стендовий

Порядок роботи конференції:

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом заявок на участь у конференції

до 15.02.2011.

Прийом тез доповідей до 01.03.2011 р.

Дні роботи 7-8.04.2011р.

Робоча мова – українська, російська, англійська

7 квітня

10.00 – 11.3прибуття, реєстрація

учасників та поселення;

12.00 – 13відкриття конференції;

13.00 – 15.00 – пленарне засідання;

15.30–16.30 – екскурсія до музею „ХАІ”

8 квітня

10.00 – 15.00 – робота секцій

15.30 – 17.00 – урочисте закриття, підведення підсумків, нагородження призерів та переможців.

Правила оформлення тез доповіді

1. Обсяг – одна повна сторінка формату А4 (210x297 мм).

2. Тези доповіді повинні бути виконані в редакторі Місгосоft Wоrd шрифтом Тіmеs New Roman без автоматичних переносів і нумерації сторінок у стилі «Звичайний».

3. Мова - українська, російська, англійська

4. Орієнтація паперу – книжкова.

5. Поля: верхнє, нижнє – 1,5 см; ліве, праве – 2 см.

6. Відстані від краю до колонтитулів -1,75 см. Міжрядковий інтервал по всій статті -одинарний.

7. Інформація про авторів: Розмір шрифту - 15 пт, курсив. Відступ 1,25 см. Вирівнювання по лівому краю. Ініціали і прізвища пишуться заголовними буквами і виділяються напівжирним шрифтом (спочатку ініціали, а потім прізвище). Слідом за прізвищем через кому вказуються дані, де вчиться автор роботи та організація, у якій працює керівник роботи (шрифт - звичайний без виділення).

8. Назва: друкується заголовними буквами через один порожній рядок після інформації про авторів (шрифт -прямий, напівжирний, 15 пт.). Відступ 1,25 см. Вирівнювання по лівому краю.

9. Основний текст: Розмір шрифту - 15 пт. Абзацний відступ 1,25 см. Вирівнювання по ширині.

10.Список літератури: через один порожній рядок після основного тексту. Розмір шрифту - 12 пт. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список літератури". Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом.

Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Кiлькiсть переглядiв: 461